office@gtmotive.ro+4021.539.4444

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Versiunea 1 din data de 09.02.2022

Prin intermediul acestui document Administratorul va informează despre modul in care colectează, utilizează, transfera si protejează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi in legătura cu produsele si/sau serviciile noastre, prin site-ul nostru web.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

1. Introducere

1.1. Aceasta Politica de confidentialitate face parte integranta din Termenii si conditiile site-ului si se aplica datelor personale colectate prin intermediul domeniilor site-ului www.gtmotive.ro.

1.2. Activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal se desfasoara sub responsabilitatea Administratorul site-ului, GTM Managing Services SA cu sediul în București, Nicolae Caramfil nr 71-73, ART BC 5,corp A, etaj 4, sector 1, in calitate de operator.

1.3. Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor prin e-mail, la adresa office@gtmotive.ro.

2. Tipuri de date personale pe care le putem colecta

2.1. Cand ne contactati prin intermediul adresei de e-mail de contact afisata pe site, Administratorul va prelucra date de identificare precum: nume, prenume, e-mail, numar de client, numar de telefon. Aceste date sunt furnizate in mod direct de catre Utilizator. 

2.2. Pentru a gestiona site-ul si pentru a va oferi o navigare imbunataita, atat Administratorul, cat si furnizorii nostrii de servicii au interesul legitim de a utiliza cookie-uri sau semnalizatoare web, pentru a colecta date agregate. Utilizarea de cookie-uri se face pentru a permite afisarea corecta a continutului, crearea si retinerea de date de autentificare, personalizarea interfetei, imbunatatirea serviciului prin implementarea si testarea de solutii tehnice. Astfel, este posibil ca prin modulele cookie sau tehnici similare sa colectam date personale precum: adresa IP; ID-ul dvs. de cookie; navigatorul dvs. de internet; locatia dvs.; paginile web pe care le accesati pe site-urile noastre; anunturile pe care le-ati vizualizat sau pe care ati dat click;

2.3. Pentru optiuni si informatii suplimentare despre modul in care folosim modulele cookie si alte tehnologii de urmarire si modul in care le puteti controla va rugam sa consultati https://carfixconnect.ro/despre-noi/politica-de-utilizare-cookies/

2.4. In lista de mai jos gasesti mai multe informatii despre modul de schimbare a setarilor legate de modulele cookie pentru navigatorul pe care il utilizezi:

3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

3.1. Datele personale colectate de catre Administrator sunt prelucrate in scopuri care includ:

3.2. Prelucram datele tale numai in scopurile pe care le-am comunicat. Daca le folosim in alte scopuri (apropiate), se vor aplica masuri de protectie a datelor suplimentare si vor fi utilizate numai cu acordul Utilizatorilor, acolo unde acesta este temeiul prelucrarii.

4. Partajarea datelor cu caracter personal

4.1. Putem partaja datele tale personale cu furnizori de produse, parteneri de afaceri si alti terti in conformitate cu legea aplicabila.

4.2. Astfel de categorii de destinatari pot fi: furnizori de servicii de contabilitate, asistenta juridica, banci si orice alti parteneri de afaceri, atunci când sunt necesare pentru executarea unui contract sau când exista un interes legitim al Administratorului Site-ului, fara insa a afecta drepturile persoanelor vizate (Utilizatori, persoane de contact parteneri etc) si cu respectarea masurilor de securitate necesare.

4.3. Putem partaja datele cu caracter personal si catre alti parteneri, pentru gestionarea datelor si alte parti care au o relatie obligatorie cu Administratorului, pentru oferirea serviciilor sale (de ex. campanii email marketing, notificari push, contracte).

4.4. In cazul in care vom primi o solicitare din partea organelor abilitate ale statului prin care este impusa dezvaluirea unor date cu caracter personal ale Utilizatorilor, conform legii, suntem obligati sa ii dam curs.

4.5. De asemenea, vom comunica Utilizatorului datele pe care le solicita (in cazul in care formuleaza o cerere de acces la date). Totodata, putem comunica datele si unui alt operator, la solicitarea Utilizatorului, pentru garantarea dreptului privind portabilitatea datelor (in masura in care avem obligatia si conform regulilor privind portabilitatea datelor aplicabile conform prevederilor legale aplicabile in conditiile tehnologice existente la momentul cererii tale).

4.6. Putem partaja datele dumneavoastra si daca suntem supusi unei tranzitii a companiei, de exemplu o fuziune, achizitia de catre alta companie sau vanzarea integrala sau partiala a activelor.

5. Drepturile Utilizatorilor

5.1. Dreptul de a fi informat. Prin prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii sunt informati cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, transferul catre tari terte sau organizatii internationale, perioada de stocare a datelor, precum si drepturile pe care le au.

5.2. Dreptul de acces la date. Utilizatorii au dreptul sa obtina din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care ii privesc si in caz afirmativ, acces la datele respective si informarea corespunzatoare. La cererea utilizatorilor, putem furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate, putem percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic, utilizat in mod curent. Ne rezervam dreptul de a nu raspunde solicitarilor vadit neintemeiate, excesive sau repetate.

5.3. Dreptul la rectificare. Utilizatorul poate cere rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Acest drept poate fi exercitat in mod direct prin accesarea contului de utilizator. In cazul in care intampini dificultati, te rugam sa ne contactezi.

5.4. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"). Utilizatorul poate cere stergerea datelor cu caracter personal care il privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

Conform dispozitiilor legale, obligatia de a sterge datele Utilizatorului nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

Acest drept poate fi exercitat in mod direct prin accesarea contului de utilizator. In cazul in care intampinati dificultati, va rugam sa ne contactati.

5.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Utilizatorul are dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

5.6. Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, utilizatorul are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Daca va exercitati acest drept, veti primi pe mail un link securizat care contine toate datele astfel solicitate.

5.7. Dreptul de opozitie. Utilizatorul are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

5.8. Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat. Utilizatorii au dreptul de a cere si de a obtine retragerea/anularea/reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte.

5.9. Dreptul de a se adresa justitiei. Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere privind protectia datelor personale, utilizatori au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.

Daca Utilizatorul a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Pentru orice solicitare legata de utilizarea datelor tale personale, ne poti contacta la:

Va incurajam sa mentineti setările personale si datele personale complete si curente. Echipa noastra va depune toate eforturile necesare pentru solutionarea intr-un timp cat mai scurt a solicitarilor tale.

Conform legislatiei in domeniul protectiei datelor personale, termenul de raspuns este 30 de zile. In cazul in care, in funcție de complexitatea cererii nu putem implementa masurile solicitate intr-un termen mai mic de o luna, aceasta perioada poate fi prelungita, conform legislatiei aplicabile, cu maximum 60 de zile. In aceasta situatie, veti primi o informare in termen de maximum 30 de zile de la trimiterea cererii, cu privire la motivele intarzierii.

6. Criteriile si perioada de stocare a datelor

6.1. Datele oferite in cazul in care Utilizatorul ne contactează direct prin intermediul secțiunii “Contact” vor fi utilizate doar pe durata existentei serviciilor furnizate si strict pentru respectarea cerințelor legale in vigoare (de ex., termenele de arhivare) si pentru protejarea drepturilor legale si intereselor Administratorului.

6.2. Datele anonimizate vor fi utilizate strict pentru analize statistice ulterioare.

6.3. Administratorul se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal de o manieră exactă, completată și actualizată, pentru a îndeplinii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate.

6.4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului stabilit, cu respectarea drepturilor persoanei vizate prevăzute de legislația in vigoare.

6.5. În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal deținute de operator, care nu mai servesc realizării scopului sau îndeplinirii unor obligații legale, vor fi distruse.

7. Conectarea altor Aplicații / Platforme on-line

7.1. In cadrul site-ului, Utilizatorul poate întâlni legături către alte site-uri/Aplicații/Platforme on-line pentru informarea sa. Acestea pot funcționa independent de site si pot avea propriile notificări, declarații sau politici de confidențialitate. Va recomandam sa le treceți in revista pentru a înțelege cum pot fi procesate datele personale in legătura cu acele site-uri, întrucât nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor care nu aparțin sau care nu sunt gestionate de Administrator sau pentru utilizarea sau practicile de confidențialitate ale acelor site-uri. 

8. Rețele sociale

8.1. In funcție de alegerile făcute cu privire la setările de pe diferite site-uri de socializare si/sau in combinație cu setările de pe paginile site-ului, anumite date personale pot fi partajate cu Administrator, in legătura cu activitățile si profilurile de socializare. Atunci când participați la diferite forumuri ale mediilor de socializare, precum Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn etc., trebuie sa fiți familiarizat cu ele si sa înțelegi instrumentele oferite de aceste site-uri care va permit sa faceți alegeri cu privire la modul in care partajați datele personale pe profilurile de pe mediile de socializare.

8.2. Administratorul este angajat in practicile sau politicile de confidențialitate ale acestor terți, precum si in propriile noastre reguli interne privind mediile de socializare si aceasta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, așadar citiți notificările de confidențialitate aplicabile, termenii de utilizare si informațiile aferente privind modul in care datele personale sunt utilizate in aceste medii de socializare.

9. Cloud

9.1. Administratorul poate stoca datele personale pe un server al unui terț. Aceasta înseamnă ca datele dumneavoastră personale pot fi procesate in numele Administratorului de către un furnizor de servicii colocare si închiriere servere si pot fi stocate in diferite locații din cadrul Spatiului Economic European. Administratorului recurge la masuri organizaționale si contractuale pentru a-ti proteja datele personale si pentru a impune cerințe similare, însă nu mai puțin restrictive pentru furnizorii noștri de servicii cloud, inclusiv cerințe conform cărora datele personale sa fie procesate exclusiv in scopurile indicate mai sus.

10. Cum va protejam datele personale

10.1. Ne asumam si luam in serios responsabilitatea noastră de protecție a datelor personale pe care ni le încredințați. Astfel, pentru a evita pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau accesul neautorizat, Administratorului utilizează o varietate de tehnologii de securitate si proceduri organizaționale pentru a ajuta la protejarea datelor personale.

11. Informații speciale pentru părinți

11.1. Deși site-ul nu are ca public ținta copiii sub 16 ani, avem obligația de a respecta legile si de a solicita permisiunea parintilor sau a tutorelui legal inainte de colectarea, utilizarea sau divulgarea informatiilor cu privire la copii.

11.2. Administratorul recomanda ferm ca parintii sa isi asume un rol activ de supraveghere a activitatilor online ale copiilor lor. In cazul in care consideri ca am colectat date personale de la persoane sub varsta de 16 ani, va rugam sa ne contactati la adresa de email: office@gtmotive.ro.

12. Modificari ale notificarii de confidentialitate

12.1. Serviciile oferite evolueaza in permanenta, iar forma si tipul serviciilor oferite se pot modifica din când in când fara aviz prealabil. Din acest motiv, ne rezervam dreptul de a schimba sau a adauga din când in când aceasta notificare de confidentialitate, iar orice revizuiri de continut vor fi postate pe site-urile noastre sau vor fi trimise printr-o notificare push prin intermediul aplicatiei sau prin e-mail.

12.2. Vom posta un anunt important pe pagina notificarii de confidentialitate pentru a va instiinta cu privire la orice modificari semnificative aduse acestei notificari de confidentialitate si vom indica in partea superioara a anuntului data la care s-a realizat cea mai recenta actualizare.

12.3. Noua politica de prelucrare a datelor cu caracter personal va intra in vigoare la data postarii. Daca nu sunteti de acord cu notificarea revizuita, trebuie sa va schimbati preferintele sau sa aveti in vedere intreruperea utilizarii Aplicatiei.

13. Cum ne puteti contacta